Request

Bạn nào yêu thích bộ ảnh, model, PT nào thì điền vào form bên dưới: Ad sẽ thực hiện (có thể không thực hết hết những sẽ cố gắng, tùy vào link đó có dễ mua hay không

Lưu ý:

Không phải request trước thì sẽ thực hiện trước, nếu bộ nào mới ra thì không đăng ngay được vì cần thời gian cho nsx bán được.

124 thoughts on “Request

 1. truong80 – request lại những link mình đã request mà bị xóa
  1. PRIVATE SPACE No.11 HENRY (2ebooks) https://www.pubu.com.tw/combo/145597
  2. AWESOME Vol.05 (ebook+Video) https://www.pubu.com.tw/combo/awesome-vol-05-combo-set-e-book-video-149994
  3. FREEZE Vol.01 (eBook+Video) https://www.pubu.com.tw/combo/freeze-vol-01-combo-set-ebook-video-153095
  4. Squirrel No.09 https://www.pubu.com.tw/ebook/squirrel-no-09-183853
  5. Tarosohon MUTE BOY (Video 26+Book 27) https://www.pubu.com.tw/combo/196945
  6. Tarosohon JAIL HOUSE ROCK 2-GOOD BYE (Video 27+Book 28) https://www.pubu.com.tw/combo/197780
  7. Arouse No.01 https://www.pubu.com.tw/ebook/127583
  8. Brothers Special Issue Vol.1 Hack & Babe https://www.pubu.com.tw/magazine/brothers-special-issue-vol-1-e-book-145169
  9. FOLLOWING by DuyAnhVu – model Lương Quốc Thắng & Eric Đỗ https://www.pubu.com.tw/ebook/140569
  10. Bambii Vol.2 https://deerandbook.com/book/bambii-vol2
  11. Hunt Vol.7 + Video https://deerandbook.com/book/hunt-vol7-video
  12. Men’s Room vol.08 by Shenky – Model Bằng Vins https://twitter.com/ShenkyPhoto/status/1270006125190983680
  13. https://onlyfans.com/shenkyphoto
  14. Album Trần Châu Thành – photo Natao Pham https://twitter.com/nnguoidoi/status/1182976658241753088

 2. truong80 – request 20/6
  1. Daoxq_studio 06 : monocorn
  https://twitter.com/aone0912ken_men/status/1255490485671657474
  2. PRIVATE SPACE No.14 A+B by Haruehun Airry : monocorn
  https://twitter.com/aone0912ken_men/status/1228295437532057600
  3. SECRET KINGDOM 01 (eBook) by Haruehun Airry : monocorn
  https://twitter.com/aone0912ken_men/status/1234075534683856896
  3. REPORN Issue 02 (eBook) by Funnymen : monocorn
  http://stylemen10.blogspot.com/2020/03/reporn-issue-02.html
  4. WOW ! issue 2 JOHN (eBook) by RenRenPhotographer : monocorn
  https://twitter.com/aone0912ken_men/status/1256939498304180225

 3. Most of these were previously requested as well:
  mark80, OgC photo No22 chuck, https://www.pubu.com.tw/combo/ogc-photo-no22-chuck-197233
  mark80, Labourer 09 Combo, https://www.pubu.com.tw/combo/labourer-09-combo-buy-combo-and-save-more-money–198353
  mark80, BLUEMEN 藍男色 NO.206 家, https://www.pubu.com.tw/combo/198166
  mark80, WHOSEMAN NO.85, https://www.pubu.com.tw/combo/196897
  mark80, TOXXIC – ISSUE 2, https://www.pubu.com.tw/combo/toxxic-issue-2-video-ebook-197264
  mark80, 九大行星之青春正好(004) – 水星男孩, https://www.pubu.com.tw/magazine/197363
  mark80, BLUEMEN 藍男色 NO.204 BEN, https://www.pubu.com.tw/combo/197230

 4. junhokim
  Bluephoto 藍攝 No.17-彥宇(上)-全見版【sexy video】 https://www.pubu.com.tw/magazine/120147

  Bluephoto 藍攝 No.17-彥宇(下)-全見版【sexy video】 https://www.pubu.com.tw/magazine/120150

  Bluephoto 藍攝 No.36-蠻 全見版【sexy video】 https://www.pubu.com.tw/magazine/149419

  BLUEMEN 藍男色 NO.65 -【sexy video】 https://www.pubu.com.tw/magazine/96912

  GORGEOS TIME Vol.03-阿Liang【sexy video】 https://www.pubu.com.tw/magazine/188474

  Bluephoto 藍攝 No.104-Devil 全見版【ebook+sexyvideo】,https://www.pubu.com.tw/combo/198680

 5. mark80

  GORGEOS TIME Vol.06-昱棋【ebook】: https://www.pubu.com.tw/magazine/199542
  GORGEOS TIME Vol.07-昱棋【ebook】: https://www.pubu.com.tw/magazine/201642
  NKM Magazine No.28 E Book + 5 Videos Exclusive Nude全見版: https://www.pubu.com.tw/combo/201750
  LaBOUR-BKK issue 17 Special: https://www.pubu.com.tw/combo/labour-bkk-issue-17-special-combo-201520
  WHOSEMAN NO.90Johonnie&李維(友情客串): https://www.pubu.com.tw/combo/201262
  BLUEMEN 藍男色 NO.210: https://www.pubu.com.tw/combo/201112
  Labourer 09 Combo: https://www.pubu.com.tw/combo/labourer-09-combo-buy-combo-and-save-more-money–198353
  BLUEMEN 藍男色 NO.211 Chris: https://www.pubu.com.tw/combo/201518

 6. request 21/8
  1. DASH 13 (Ebook+VDO) https://www.pubu.com.tw/combo/dash-13-combo-save-instantly-20-ebook-vdo-200022
  2. MARK (eBook) https://www.pubu.com.tw/magazine/mark-ebook–201721
  3 AVENUE issue 3 (ebook+video) https://www.pubu.com.tw/combo/201735
  4. Testosterone (Ebook+Movie) https://www.pubu.com.tw/combo/testosterone-ebook-movie-202034
  5. MURDER vol.2 (ebook+video) https://www.pubu.com.tw/magazine/murder-volume-2-1ebook-1-video-202304
  6. Hunt Vol.8 (ebook+Video) https://deerandbook.com/book/hunt-vol8-video
  7.Labourer 09 Nut (ebook+video) https://www.pubu.com.tw/combo/labourer-09-nut-1ebook-1video-198287
  8. UNIQUE Vol.01+ – David Zhu by Adonisjing https://www.pubu.com.tw/ebook/202128
  9. STAR MEN 1 (EBOOK+cumVDO) model Phú Gyming by baobaoteam https://www.pubu.com.tw/combo/star-men-1-ebook-vdo-203226
  9. BACK TO BASIC – Dang Quoc Dat https://www.pubu.com.tw/magazine/back-to-basic-203267
  10. BodyStyle No.09 FeiXiding by Xieziqiu http://www.ansonme.cc/mainland-china/xieziqiu/16327.html
  11. Tarosohon HOMOPHOBIA (Video 28) https://www.pubu.com.tw/ebook/198668
  12. Tarosohon KIDNAPPED Combo (Video 29 + Book 29) https://www.pubu.com.tw/combo/199640
  13. Tarosohon NEKO LOVE (Video 30) https://www.pubu.com.tw/ebook/200265
  14. Tarosohon MY STEP FATHER 2 Combo (Video 31 Part1&2 + Book 30) https://www.pubu.com.tw/combo/201578
  15. Tarosohon UNUSUAL LOVE Combo (Video 32 Part1&2 + Book 31) https://www.pubu.com.tw/combo/202164
  16. Tarosohon TORTURE Combo (Video 33 Part1&2 + Book 32) https://www.pubu.com.tw/combo/202884

 7. request 26/8
  1. VIRILE NO.32 [ebook+sexy video] https://www.pubu.com.tw/combo/200054
  2. WHOSEMAN NO.89 (ebook+video) https://www.pubu.com.tw/combo/199540
  3. MY NEIGHBOR 1-COMBO https://www.pubu.com.tw/combo/my-neighbor-1-combo-emagzine-video-203476
  4. KAI Wang PhotoBook – Adonisjing https://www.pubu.com.tw/ebook/203432
  5. Xie Ziqiu BodyStyle No.12 WangBo http://www.ansoncom.me/home/mainland-china/xieziqiu/16420.html
  6. Xie Ziqiu GOOD GUY Special Issue Ⅲ http://www.ansonme.me/mainland-china/xieziqiu/972.html
  7. Xie Ziqiu GOOD GUY Special Issue Ⅱ http://www.ansonme.me/mainland-china/xieziqiu/974.html
  8. Xie Ziqiu GOOD GUY Special Issue I http://www.ansonme.me/mainland-china/xieziqiu/977.html
  9. Brothers Story Vol.11 + Video https://deerandbook.com/book/brothers-story-vol11-video

 8. WOW issue #2: https://www.pubu.com.tw/ebook/wow-issue-2-203885
  Bluephoto 藍攝 No.113-日生 全見版【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/203543
  BLUEMEN 藍男色 NO.215-廷軒【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/203802
  MURDER volume 3: https://www.pubu.com.tw/magazine/murder-volume-3-1ebook-1-video-203538
  BLUEMEN 藍男色 NO.213 席恩【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/202644
  Testosterone: https://www.pubu.com.tw/combo/testosterone-ebook-movie-202034

 9. VILLA No.07 (eBook+Video) Exclusive worldwide Edition: https://www.pubu.com.tw/combo/villa-no-07-ebook-video-exclusive-worldwide-edition-209951
  BLOOD 2 ( Ebook + Cum Video): https://www.pubu.com.tw/combo/blood-2-ebook-cum-video-209154
  Bluephoto 藍攝 No.122 圓小異【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/208964
  BLUEMEN 藍男色 NO.223 嘉恩【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/208076
  Bluephoto 藍攝 No.114 GUGU 全見版【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/204114
  Bluephoto 藍攝 No.124-馬斯【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/209995
  Max Magazine 03 Khun Set (eBooks +VDO): https://www.pubu.com.tw/combo/max-magazine-03-khun-set-ebooks-vdo-199634
  HIGH嗨 84-Lucas: https://www.pubu.com.tw/magazine/210161

 10. FANTASIZE magazine volume 1: https://www.pubu.com.tw/magazine/fantasize-magazine-volume-1-213346
  BLUEMEN 藍男色 NO.229-Amberson【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/211880
  BLUEMEN 藍男色 NO.230 唯誠【ebook+2videos】: https://www.pubu.com.tw/combo/213042
  BLUEMEN 藍男色 NO.228-蜜蜂【ebook+sexy video】: https://www.pubu.com.tw/combo/210902
  VILLA No.07 (eBook+Video) Exclusive worldwide Edition: https://www.pubu.com.tw/combo/villa-no-07-ebook-video-exclusive-worldwide-edition-209951
  FETISH Vol.27 (1 E-Book + 2 Videos) – JOE 臺灣特別版: https://www.pubu.com.tw/combo/212411

 11. 123MEN VOL.2 BAO NGUYEN COLLECTION: https://www.pubu.com.tw/magazine/123men-vol-2-bao-nguyen-collection-213629
  BLUEMEN 藍男色 NO.231 智瑋【ebook+video】: https://www.pubu.com.tw/combo/213806
  CHRISTMAS SPECIAL magazine volume 1: https://www.pubu.com.tw/magazine/christmas-special-magazine-volume-1-213972
  HIM No.04 惡之紋: https://www.pubu.com.tw/magazine/213985
  GORGEOS TIME Vol.07-昱棋【ebook】: https://www.pubu.com.tw/magazine/201642

 12. It would be great if you would upload these TARO sohon videos under here:

  https://www.pubu.com.tw/store/3752138

  1. Hypnotism – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/219269
  2. Street Boy – video – part 1: https://www.pubu.com.tw/ebook/217132 & part 2: https://www.pubu.com.tw/ebook/217133
  3. Voyeur – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/166822
  4. Wet Dreams – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/209230
  5. Flying Dicks – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/207737
  6. Penis Tree – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/207134
  7. Hoteru 2: First time – video – part1: https://www.pubu.com.tw/ebook/205000 & part 2: https://www.pubu.com.tw/ebook/205001
  8. Torture – video – part 1: https://www.pubu.com.tw/ebook/202735 & part 2: https://www.pubu.com.tw/ebook/202736
  9. Unusual Love – video – part 1: https://www.pubu.com.tw/ebook/202132 & part 2: https://www.pubu.com.tw/ebook/202133
  10. Homophobia – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/200028
  11. Kidnapped – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/199284
  12. Black Stallion – video – https://www.pubu.com.tw/ebook/195393

  I would really appreciate it!
  thank you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *